Café de Klieuw

Wat maakte De Klieuw zo bijzonder? Allereerst de ligging aan een kruispunt van 4 wegen. Een café in the middle of nowhere, en als goede tweede, de kleurrijke gasten die er kwamen. Boeren, veekooplui, mensen van de “Zilvervloot”, maar ook directeuren, tandartsen, kortom iedereen was er welkom.  De inrichting van het café was uiterst sober. Een Friese opmerking om de inrichting te duiden: In blyn hynder kin der noch gjin skea oanrjochtsje.

Maar de grootste publiekstrekker was Tjerkje zelf. Ze noemde zichzelf, zakenvrouw. Het café was haar leven. Ze was er bijna 24 uur per dag mee bezig.

Uit de vele interviews die zijn gehouden onder de bezoekers van weleer, kwam steeds naar voren dat het er altijd gezellig was. Tjerkje had oprechte belangstelling voor haar gasten. Er waren vaak ongewone gebeurtenissen, Tjerkje kon dan moeilijk de grens aangeven. Tjerkje was een echte gastvrouw al liepen privé en zakelijk regelmatig door elkaar. Het meest karakteristieke aan Tjerkje was haar stem. Tjerkje had een open verhemelte(schisis). Menig bezoeker heeft dat specifieke stemgeluid van Tjerkje geïmiteerd.

Tjerkje heeft het café gerund tot haar 87ste jaar. In diverse bladen verschenen artikelen over haar. O.a De Telegraaf, Friesland Post, Leeuwarder Courant, Frysk en Frij. Eén van de stamgasten zei over de op handen zijnde sluiting: Dit is een nationale ramp!

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over Elk Sines

* Uw voor- en achternaam en het e-mailadres zullen alleen gebruikt worden voor informatieverstrekking aan u vanuit Stichting Theater De Klieuw.