Levensloop van Tjerkje Huitema

1901

Douwe Huitema en Trude Veltman trouwen

In het boek van de Huitema’s staat: Als boerenzoon trouwde Douwe beneden zijn stand en daarmee degradeerde hij zich tot boerenarbeider. Om die reden moet de huwelijksplechtigheid in de kerk ook niet meer dan een stille mis omvat hebben. Dit heeft hen niet verhinderd altijd trouwe godsdienstige mensen te blijven. Douwe en Trude komen te wonen in één van de arbeiderswoningen die aan De Klieuw vastzitten.

1903

Tjerkje wordt geboren op De Klieuw

Op 26 juni 1903. In de officiële papieren staat echter 27 juni omdat haar vader, Douwe Huitema, een dag te laat is met aangifte doen. In die tijd ging men lopend naar het Gemeentehuis. Het is erg waarschijnlijk dat Douwe die week, die bij het KNMI te boek staat als zeer warm, druk was met het binnenhalen van het hooi en geen tijd kon vrijmaken om naar Wommels te gaan.

1917

Douwe koopt met een banklening De Klieuw

Hij wordt caféhouder en boer en huurt 15 hectare land van de familie Jorritsma (vader Rely Jorritsma). Hij heeft 15 koeien, wat schapen en beren (mannetjes varkens). De successen die hij heeft met zijn beren, hij wint fokprijzen, oorkondes en medailles, beschouwt hij als zijn diploma’s. Douwe en Trude krijgen 7 kinderen; Tjerkje (1903), Sjoerd (1904), Anna (1906), Lammert (1907), Johannes (1909), Fonger (1910) en Herman(1913).

1938

Douwe Huitema overlijdt

Douwe Huitema, die door zijn familie beschreven wordt als een fantasierijk verteller, overlijdt. Tjerkje runt samen met haar moeder het café. Fonger neemt de boerderij over. Tjerkje laat meteen zien dat zij een zakenvrouw is. Tijdens de dorpsfeesten in Hidaard heeft zij een eigen praalwagen in de optocht. De praalwagen is opgebouwd als café. Op een groot bord staat: Bezoekt café De Klieuw! En uiteraard staat zij zelf ook op de wagen, want Tjerkje staat graag in de belangstelling.

1961

Trude Huitema-Veltman overlijdt

Tjerkje is nu uitbaatster van café De Klieuw.  Zij heeft haar ouders belooft het café voort te zetten, en dat doet zij met succes. Café De Klieuw wordt een populaire bestemming voor zowel jongeren als ouderen.

1989

Café De Klieuw verkocht

Tjerkje Huitema sluit op 16 september 1989 voorgoed café De Klieuw. Hoewel er gegadigden zijn die het café willen voortzetten, weigert zij het aan hen te verkopen. De Klieuw is van de Huitema’s. Tjerkje heeft er naam mee gemaakt. En nu zal een ander met de eer gaan strijken? Dat nooit! “Ik fuort, alles fuort!”. Zelf gaat Tjerkje in Bolsward wonen, in de Godschalkerstraat.

2000

Café De Klieuw nog één keer open

Ter gelegenheid van de eerste Slachtemarathon wordt De Klieuw weer omgebouwd tot café. Tjerkje, inmiddels 97 jaar oud, komt voor deze gelegenheid terug op De Klieuw. Op het biljart komt een stoel te staan waarin zij zit en de mensen toe zwaait. Zelfs zegt ze over die dag: Ik kin de minsken net mear. Se binne âlder wurden.

2002

Tjerkje overlijdt, 99 jaar oud

Als oudste kind van Douwe en Trude is ze de langst levende. Op het bidprentje staat te lezen: Ze had respect voor iedereen, en iedereen was gelijk. Ze was zuinig, leefde sober, maar was rechtvaardig. Ieder kreeg het zijne. Ze was streng katholiek. De mis sloeg zij nooit over. De bron van haar levenskracht was Maria.