in 2017

Elk Sines gaat door…

Elk Sines, succesvoorstelling over Tjerkje op De Klieuw gaat door… Elk Sines, de muziektheatervoorstelling over Tjerkje op De Klieuw is geweldig ontvangen door pers en publiek en komt op veler verzoek terug in het theater…

read more

Repeteren op locatie

Van repeteren in de zaal It Readhûs in Reahus naar de Huniadyk 9 in Nijland, de plek waar 12 voorstellingen van Elk Sines afspelen. Vanaf woensdagavond 10 mei repeteert de cast op locatie. Om in…

read more

Klaasje Postma kastelein van de Klieuw

Actrice Klaasje Postma vertolkt de rol van Tjerkje Huitema, uitbaatster van cafe de Klieuw in het muziektheaterstuk Elk Sines. Elk Sines is een muziektheatervoorstelling over de familie Huitema op de locatie van Hidaard en speelt…

read more

Tjerkje fan De Kliuw, wrâldferneamd kastleinske

Foto Leeuwarder Courant In strange skoaljuffer dy’t gjin oarder hâlde koe, sa typearre in klant Tjerkje Huitema oait. Folkert Sijbrandij, dy’t as jonge út syn sliepkeamer wei it sicht op it kafee hie, makket in…

read more