Monthly Archives :

mei 2017

Repeteren op locatie

Van repeteren in de zaal It Readhûs in Reahus naar de Huniadyk 9 in Nijland, de plek waar 12 voorstellingen van Elk Sines afspelen. Vanaf woensdagavond 10 mei repeteert de cast op locatie. Om in…

read more