Monthly Archives :

maart 2017

Klaasje Postma kastelein van de Klieuw

Actrice Klaasje Postma vertolkt de rol van Tjerkje Huitema, uitbaatster van cafe de Klieuw in het muziektheaterstuk Elk Sines. Elk Sines is een muziektheatervoorstelling over de familie Huitema op de locatie van Hidaard en speelt…

read more